Kadra

 

Adam Lewicki – dyrektor, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji, filozof, biegły sądowy specjalista uzależnień, wiceprzewodniczący zarządu głównego Stowarzyszenia MONAR.  Z Marianówkiem związany od 1992roku

Andrzej Śniegula – lider, instruktor psychoterapii uzależnień. Z Marianówkiem związany od 1985roku

Danuta Kunach- instruktor psychoterapii uzależnień, z młodzieżą uzależnioną pracuje od 1989roku

Stanisław Gazda – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. Od 1990 roku pracuje z młodzieżą uzależnioną

Karolina Leszczyńska – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog socjalno-resocjalizacyjny, biegła sądowa specjalista uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Z Marianówkiem związana od 2004 roku

Piotr Tatuch –  instruktor psychoterapii uzależnień, od 2004 roku pracuje z młodzieżą uzależnioną

Anna Dolecka- specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog socjalno-resocjalizacyjny, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji., biegła sądowa specjalista uzależnień. Z Marianówkiem związana od 2005roku

Joanna Czechowska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Z Marianówkiem związana od 2006 roku

Krzysztof Drygas – instruktor psychoterapii uzależnień, z młodzieżą uzależnioną pracuje od 2008roku

Macieje Płomiński – instruktor psychoterapii uzależnień, z Marianówkiem związany od 2011roku

Tomasz Gadek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji. Z Marianówkiem związany od 2014roku

Alicja Muszyńska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Z Marianówkiem związana od 2016roku

Mateusz Dubik – psycholog, od 2019 roku zatrudniony w Marianówku