Adam Lewicki – dyrektor, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta dyplomowany, filozof, biegły sądowy specjalista uzależnień, wiceprzewodniczący zarządu głównego Stowarzyszenia MONAR.
Z Marianówkiem związany od 1992 roku

Andrzej Śniegula – lider, instruktor psychoterapii uzależnień. Z Marianówkiem związany od 1985 roku

Danuta Kunach- instruktor psychoterapii uzależnień, z młodzieżą uzależnioną pracuje od 1989 roku

Stanisław Gazda – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog. Od 1990 roku pracuje z młodzieżą uzależnioną

Karolina Leszczyńska – specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog socjalno-resocjalizacyjny, biegła sądowa specjalista uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. W Marianówku pracuje od 2004 roku

Piotr Tatuch – instruktor psychoterapii uzależnień, od 2004 roku pracuje z młodzieżą uzależnioną

Anna Dolecka- specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog socjalno-resocjalizacyjny, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji., biegła sądowa specjalista uzależnień. Z Marianówkiem związana od 2005 roku

Skrzat

Joanna Czechowska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Z Marianówkiem związana od 2006 roku

Krzysztof Drygas – instruktor psychoterapii uzależnień, z młodzieżą uzależnioną pracuje od 2008 roku

Maciej Płomiński – instruktor psychoterapii uzależnień, z Marianówkiem związany od 2011 roku

Tomasz Gadek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji. Z Marianówkiem związany od 2014roku

Alicja Muszyńska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Z Marianówkiem związana od 2016 roku

Mateusz Dubik – psycholog, od 2019 roku zatrudniony w Marianówku

Marcin Papis - magister sztuki, aktualnie na studiach drugiego stopnia
z pedagogiki